Πιστοποιήσεις

olymposwater > Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΟΛΥΜΠΟΣ  και  ΔΙΑΣ  ΟΛΥΜΠΟΥ διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης από την Lloyd’s Register Quality Assurance, βεβαιώνοντας την  εμφιάλωση  φυσικού μεταλλικού νερού και  επιτραπέζιου νερού σε πλαστικές φιάλες polycarbonate  πολλαπλών  χρήσεων των 18.9lt. και  11 lt  και την υγειονομική  συντήρηση θερμοψυκτών και  διανομών  αυτών.