Εγκαταστάσεις

olymposwater > Εγκαταστάσεις

Το Εργοστάσιο

Οι εγκαταστάσεις μας απέχουν  95 km από   της  αποθήκες μας  στην  Θεσσαλονίκη  και  100  χιλιόμετρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

 

Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου, σε μια προστατευόμενη περιοχή χωρίς αγροτικές καλλιέργειες  Επιπλέον, στη γύρω περιοχή δεν γίνεται κανενός είδους δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει την ποιότητα του νερού και  την  φυσικοχημική  σύσταση  του  ενώ η γεωτρήσεις μας βρίσκονται  σε  μεγάλο  βάθος  του  Όλυμπου  και  το  νερό  αντλείτε  χωρίς  μικροβιολογικό  φορτίο.

 

Δείτε τις φωτογραφίες με τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας:

Διαδικασία Εμφιάλωσης

Η Aποθήκη

Τα Φορτηγά